OFERTA 
X-Pression 100% Kanekalon WHITE
5,99 € 5.99 EUR
OFERTA 
X-Pression 100% Kanekalon RED
5,99 € 5.99 EUR
OFERTA 
X-Pression 100% Kanekalon PINK
5,99 € 5.99 EUR
OFERTA 
X-Pression 100% Kanekalon BURG
5,99 € 5.99 EUR
OFERTA 
X-Pression 100% Kanekalon BLUE
5,99 € 5.99 EUR
OFERTA 
X-Pression 100% Kanekalon 8
5,99 € 5.99 EUR
OFERTA 
X-Pression 100% Kanekalon 1B
5,99 € 5.99 EUR
OFERTA 
X-Pression 100% Kanekalon 2
5,99 € 5.99 EUR
OFERTA 
X-Pression 100% Kanekalon 4
5,99 € 5.99 EUR
OFERTA 
X-Pression 100% Kanekalon PURPLE
5,99 € 5.99 EUR
OFERTA 
X-Pression 100% Kanekalon 613
5,99 € 5.99 EUR
OFERTA 
X-Pression 100% Kanekalon 27
5,99 € 5.99 EUR
OFERTA 
X-Pression 100% Kanekalon 24
5,99 € 5.99 EUR
OFERTA 
X-Pression 100% Kanekalon 12
5,99 € 5.99 EUR